Photobucket19.12.2012.

Dobra je Bosna kakvi smo mi!

:
Evo, došao je na red i davno najavljeni post o pozitivnim stvarima u Bosni i Hercegovini. Nije onakav kakvim sam ga zamislila onda kada sam ga najavila, drugačiji mu je sadržaj, ali poenta je ista! Bosna može i hoće naprijed!

.

 

Photobucket

photo: Miss Bosnian

.

.

Bosna i Hercegovina obiluje prirodnim bogatstvima koja joj pružaju mogućnosti za privredni i ekonomski razvoj i ekspanziju.

BiH je treća zemlja u svijetu po izvorskim vodama, pa samim tim je njeno tlo plodonosno i pogodno za obradu, za razliku od sušnih afričkih prostora tipa Somalije i Etiopije gdje ljudi STVARNO umiru od gladi usred suša i pustinjskih prostranstava nepodobnih za obradu i uzgoj hrane.

Bosna i Hercegovina bi mogla veoma lahko postati država koja samu sebe može prehraniti i još izvoziti svoje prehrambene proizvode cijeloj regiji. Pored krivice koju uvijek svaljujemo na vlast dio odgovornosti leži i u nama samima jer naša je zemlja ta koja leži zarasla i neobrađena.

BiH je zemlja četiri godišnja doba za razliku od zemalja vječnog leda ili neprolaznih tropskih vrućina.

BiH je DRŽAVA prije svega, krvlju zarađena. Iako je determiniše unutrašnja entitetska podjela ona je i dalje država sa jedinstvenim i nepovredivim teritorijalnim integritetom, političkim suverenitetom i međunarodnim subjektivitetom, što je nešto za čime žude Palestinci čiju su zemlju pred očima čitavog svijeta cionisti Izraelci oteli i naselili drugim ljudima.

BiH je zemlja dugovijekovne historije i kulture. Svoje političkopravne i administrativne oblike mijenjala je unutar istog teritorija, u širim ili užim granicama. Njena sevdalinka starija je od Sjedinjenih Američkih Država.

BiH je demokratska država koja ima svoj ustav i zakone, i koliko god je mi smatrali državom u kojoj je vladavina prava samo mrtvo slovo na papiru, ipak, ona nije ni onakva kakvom je pesimistično predstavljamo. U njoj postoji policija, sudovi, tužilaštva, zakoni koji se svakodnevno primjenjuju i koliko god mnogi od njih bili falični ili koliko god zakašnjela njihova primjena bila, BiH nije zemlja bezakonja. U njoj ne postoje naoružane militantne skupine koje stvaraju nerede tipa onih kakvi se najvjerovatnije trenutno sprovode u Libiji, skršenoj zemlji u kojoj je svako naoružan a niko ni za šta više nije odgovoran.
Ovo se ne smije potcijenjivati. Biti zemlja u kojoj se građani osjećaju sigurni da svaki dan idu na posao ili u školu je velika stvar u današnjem svijetu anarhije i neuređenih zemalja, zemalja zahvaćenim ratovima, sukobima, nemirima, protestima, vjerskim, rasističkim sukobima i netrpeljivošću. To je blagodat na koju zaboravljamo.
U BiH ni ulični delikti ili druga krivična djela nisu razmjera kao u nekim zemljama. Nedavni stravični događaj u školi u Newtownu u Americi u kojoj je napadač ubio 20 djece je nešto što se u Bosni i Hercegovini, u dobu mira, nikada nije desilo.

BiH je zemlja tranzicije, proizišla ranjena ali živa iz krvave agresije i genocida od kojeg se već 20 godina nastoji oporaviti. U njoj nije zabilježen niti jedan jedini akt pojedinačne ili kolektivne osvete naroda nad kojim je počinjen genocid, Bošnjaka, prema ijednom od drugih naroda koji u njoj žive.

BiH je zemlja u kojoj iako postoji fenomen dvije škole pod jednim krovom, ipak ne postoje škole tačno određene za pripadnike jedne vjere pored kojih ni proći ne smiju djeca drugih vjeroispovijesti, što postoji u jednoj Velikoj Britaniji gdje katolička djeca, zbog vlastite sigurnosti, ne zalaze u ulicu u kojoj se nalazi protestantska škola i obrnuto.
U srednjim i osnovnim školama u Irskoj školstvo je podijeljeno na katoličko i protestantsko. Katolički i protestantski učenici sjedaju u zajedničke klupe tek upisom na fakultet. (zašto nama na Balkanu pričaju o miru, suživotu, toleranciji, štetnosti diskriminacije i segregacije na osnovu vjere kad oni to sami nisu znali srediti u svojoj zemlji?)

BiH je zemlja u kojoj postoji sloboda praktikovanja i ispovijedanja bilo koje religije, vjere, uvjerenja; te sloboda organizovanja i pokretanja raznih sekti i pokreta.
Učenice i studentice muslimanke u bosanskohercegovačkim školama i fakultetima slobodne su u svom izboru da nose hidžab (mahramu) i u tome ih niko nema pravo ometati, dok je naprimjer u Turskoj i Azerbejdžanu situacija po tom pitanju drugačija. Turske studentice, i uopšte građani, dugi niz godina bore se za poništenje zakona o zabrani nošenja hidžaba u školama i na univerzitetima koji je zaostavština Ataturkovog neodrživog sistema i poremećenog shvatanja pojma sekularne države.
U Bosni i Hercegovini muslimanke su zakonom slobodne da nose i nikab. To u određenim sredinama vuče za sobom negativne reakcije društva, ali one na to ustavom i zakonom imaju puno pravo i mnoge od njih ga i nose, dok takvo pravo nemaju građanke islamske vjeroispovijesti u Francuskoj koja se smatra zemljom primjerom istinske demokratije.
S druge strane građani Bosne i Hercegovine slobodni su u izboru svoje nošnje za razliku od nekih muslimanskih zemalja gdje su i nemuslimani zakonom dužni ispoštovati određeni kodeks oblačenja - tako da je u ovoj zemlji dobro svima po tom pitanju, i muslimanima i nemuslimanima. Ne postoji diktat u oblačenju, u modi, u veličini kuće ili broju stanova koje smiješ posjedovati itd.
Muslimanke koje se oblače u skladu sa propisima islama, manje ili više su prihvaćene od strane društvene zajednice; niko im silom ne skida hidžab sa glave kada izađu na ulicu (kao u nekim zemljama), niko ih zbog hidžaba ne progoni, ne šikanizira itd. Netolerancija postoji, naravno, pogotovo u gradovima gdje su oni koji se tako oblače u manjini, ali im je barem ustavom zagarantovana njihova sloboda u nošenju takve odjeće. I ovo je ogromni plus javnog života u Bosni i Hercegovini na koji mi olahko zaboravljamo.

U Bosni i Hercegovini postoji sloboda građenja bilo kakvih vjerskih objekata prema zakonom određenim uslovima, što se ne može reći za jednu Švicarsku koja je nedavno zabranila građenje munara na džamijama, a sebe naziva državom slobode religija i praktikovanja istih.
U BiH postoje određene stvari, očigledno bolje uređene nego i na Istoku i na Zapadu, samo što im mi zanemarujemo značaj zato što nismo iskusili gore.

U BiH ne postoji monarh čija je ličnost nepovrediva. Po slobodi govora smo navjerovatnije među prvima u svijetu (po realnoj procjeni), što nije slučaj sa Katarom u kojem je nedavno pjesnik napisao pjesmu u kojoj je pozvao na buđenje naroda i smjenu vlasti za što je dobio kaznu doživotnog zatvora. Kroz historiju su u mnogim zemljama (donedavno uključujući i našu - Goli otok) ljudi glavom plaćali za svoje riječi, a u nekima je i danas tako. U našoj zemlji danas postoji itekakva sloboda govora da se to u nekim momentima i otima kontroli. Novinari sebi uzimaju za pravo prikazivati koga god žele (niko nije nedodirljiv kao što je npr. Tito bio) na bilo kakav način, čak i kada je to njihovo predstavljanje daleko od istine, proglašavajući pri tome bilo kakav napad na sebe kao napad na slobodu govora.

Bosna i Hercegovina je poprilično snabdjevena za svakodnevni život potrebnim faktorima. Na većini njenog područja stanovništvo ima vodovode, kanalizaciju, električnu energiju, kakvu-takvu prometnu infrastrukturu za razliku od velikog broja zemalja trećeg svijeta koje se ne mogu pohvaliti nečim takvim. Njena infrastruktura ispunjena je automobilima za koje su putevi i parkinzi iz komunističkog sistema danas preuski.

Visoko školovanje na državnim fakultetima je još uvijek prilično jeftino u našoj zemlji za razliku od zapadnih zemalja u kojima je obrazovanje luksuz i u kojima građani moraju izdvajati velike količine novca za svaku godinu studija.

Ekonomski sistem Bosne i Hercegovine utemeljen je na slobodnom tržištu i privatnom vlasništvu. Niko vam danas, kao što je mogao nekada, ne može zabraniti da budete vlasnik prodavnice, fabrike, fudbalskog kluba. Imate slobodu ulaganja kapitala, sticanja profita, bavljenja vlastitim biznisom, puštanja kreativnosti na volju i pretvaranja poslovne ideje u realnost. Zakoni i administracija po ovom bi pitanju mogli biti daleko jednostavniji i građanima pristupačniji, no, bit će i to.
Ne postoji kontrola nad vašim pošteno stečenim novcem kojim možete kupiti koliko god želite stanova, što je u bivšem sistemu bilo nezamislivo.

BiH nema diktatora, nego ima demokratski izabranu vlast, što je jedna u nizu činjenica koju potcjenjujemo. Mi ipak ne živimo u totalitarnom režimu, nemamo nikakvog monarha, čak ni simbolično kao što imaju mnoge zemlje u Evropskoj uniji. Svaki građanin ima aktivno i pasivno pravo glasa i ima tu privilegiju da bira svoje predstavnike. Sama vlast je uvijek onakva kakva je većina građana u jednoj državi, tako da, uzmemo li u obzir kakvi smo mi sami, vlast nam je i odlična. Sve dok se mi ne promijenimo, neće se promijeniti ni naša država ni njena vlast, jer država to smo mi!
Država nije samo političar, država je i profesor, i doktor, i novinar, i sudija, i policajac i kondukter i taksista i prodavačica i bankar i majka i otac i učenik. Svi su oni država u svome domenu djelovanja i svi sa promjenom treba da počnu od samih sebe, da u svome polju doprinesu koliko mogu, da obave svoj posao a ne da čekaju da im država na to ukazuje, da sami ne uzimaju mito a vlast optužuju za korupciju itd.

BiH ima kontrolu nad svojom vojskom koja se nalazi pod civilnim nadzorom za razliku od Turske koja se dugo vremena borila da komandu nad vojskom stavi pod civilnu kontrolu umjesto kontrolu generala zakonom označenih kao čuvara Ataturkovog režima, što je čist oblik nedemokratskog sistema vladavine. Na takav se način generali postavljaju iznad zakona, iznad države, iznad društva, naroda, izbora. Oni su čuvari kemalističkog naslijeđa i vrhovni kontroleri demokratsko izabrane vlasti nad kojom im tu kontrolu omogućava njihova vojna moć jer je vojska podređena njima a ne društvu. Nisu jedanput izvršili vojni udar i smjenili (ili čak i ubili) predsjednika kojeg je narod izabrao i raspustili parlament koji je također svoj legitimitet stekao iz narodnog prenosa suvereniteta na demokratskim izborima.

U Bosni i Hercegovini nema beskućnika. Na Zapadu ih je masa.
Tzv. homelessi u Americi spavaju pod mostovima i čine, nažalost, sasvim uobičajen i normalan dodatak svakodnevnoj uličnoj atmosferi.

Nerealno je tvrditi da se u BiH umire od gladi pored činjenice o ogromnim novčanim izdvajanjima za alkohol, cigarete, teferiče itd. Nema nikakve šanse da onaj ko ima za cigare nema za hljeba. To je protivno zakonu prirode. I logike.
Naravno da u BiH postoji veliki broj socijalno ugroženih slučajeva, kao i u mnogim drugim zemljama, ali istinski siromašni ljudi ne mogu ni da dođu do izražaja od ovih što nemaju za hljeba ali imaju za telefon i cigare.

Da, u Bosni je stanje daleko od savršenog ali i daleko od užasnog kakvo nam se uporno nastoji predstaviti. U BiH postoje bolesni, nemoćni, invalidi, slabi i onemoćali, siromašni i bez vlastite krivice otpušteni i nezaposleni ljudi kojima je učinjena velika nepravda i za koje čitavo društvo treba da se pobrine te za određene od njih obezbijedi trajne a za druge privremene pomoćne mjere i izlaze. Za takve smo svi, uključujući i državu, odgovorni. No, i pored svega ovoga, daleko smo mi od umiranja od gladi, što je jedan stravičan pojam koji se smije upotrijebiti samo za zemlje koje ne obiluju vodama i plodnim tlom kao mi, koje su pogođene sušama i čija djeca uistinu od gladi umriješe prošle godine...

Stopa nezaposlenosti nam je velika ali makar ne gorimo kao Atina.

Pored takvog činjeničnog stanja o teškim slučajevima i životnim pričama u našoj napaćenoj ali prelijepoj zemlji ne smijemo zanemariti i sve druge pozitivne činjenice kojima smo okruženi a koje nastojah predstaviti u ovom tekstu. Ne smijemo zaboraviti na blagodati koje svakodnevno koristimo, koje su nam tu na raspolaganju i koje su zbog toga što su nam besplatno dostupne i što ih nismo platili krvlju, doživotnom robijom ili novčanom kaznom, postale zanemarive i beznačajne.
A ne treba tako.

Mnogi ljudi svijeta voljeli bi biti u ovoj našoj zemlji. Ja sam u to sigurna.

 .

Sve na ovom svijetu prašina je, ne vezuj srce za prašinu!

Ruyah design

Izazovi ateistima
Photobucket


Izdvojeni postovi
Postovi sa ove liste za koje su dozvoljeni komentari, uvijek su otvoreni za pitanja, sugestije, mišljenja bez obzira na datum objavljivanja ili aktuelnost teme koju obrađuju.


Photobucket

Islam je cool
Može li Bog stvoriti kamen koji ne može podignuti?
Čuvajte svoje NIKAD
O feminizmu
“Ja sam Izrael“
“Kad je bio juli“ – potpuno razočarenje!
Deutsche Welle: U Bosni nema beskućnika
We care for Palestine
Šta je hidžab a šta nije
“Ne pričaj mi o Muhammedu (saws)“
Prašinu sa tvojih stopala na svoje bih oči stavila
Homoseksualnost i njezina pogubnost
Japanski anime filmovi
Krivi smo mi a ne Bosna
Naši kompleksi
40 sramotnih stvari u kojima su SAD vodeće u svijetu
“Oprostiti ali ne zaboraviti“ – malo sutra!
Kome robuješ?
Krvnici dobitnici Nobelove nagrade za mir
Press TV
Učini poentu dostupnom!
Tinejdžerska trudnoća
Reci NE Facebooku
Nigdje lijepo nije kao kod kuće
Plan „7 vlada za 5 godina“
blogger.ba mahala
Još uvijek na temi blogger.ba
Zanimljiva komparacija!
Kvalitet vs. Smeće
Hidžab i djevojka - slideshow
Mediji – čudo šta nam rade
Kad trnci preko kičme prelete
Priča koja mi treba!
Think before you drink!
Grob svitaca
Islamofobija na blogger.ba
Istina pobjeđuje! (Nayzakovi posteri)
Niko me ne nervira
The Final Point – odličan kratki animirani film (by Ali Lotfi)
Dust is my bed
Židovski praznik Purim – pijančenje u Svetoj zemlji
Cionistički simboli Olimpijskih igara u Londonu
Zašto me bombama „oslobađaš“?
Bože, daj mi da ne zaboravim
Hadis o „Volim te“
Ubice
Čuvajte se ovih opasnosti na Facebooku
Dragi narod moj
U flašici je još uvijek bilo mlijeka
Marš mira 2011.
Shvati ljude. Ne osuđuj.
Svjetski dan Qudsa
Mile naše
Fascinantan je!
Traži se umjetnik sa malo morala
Džemat čeka na te, a šta ti čekaš?
Ne svađajte se, braćo
Abortus – strava i užas
Osmijeh je sunnet!
Uvredljivi film i demonstracije
Allah ti sve džaba dao
Prioritet majke je dijete
Zabranjena sloboda govora
Ovako ćeš poraziti zle sile
Ni u jednoj zajednici ne postoji 100%
Svaki dan jedan američki vojnik počini samoubistvo
Za šta je kriv izraelski narod?
Poznata francuska reperica prešla na islam (prvi intervju nakon 4 godine)
Frontovi
Gaza zahvalila Iranu
Šta mislite o Izraelu - anketa
Korak po korak
Sve će se u prah pretvoriti
Neka je selam poslaniku Istine i Svjetlosti
Ako nisi pročitao Kur'an, preslušaj prijevod
Blagodat u zabrani
Jedinstvo muslimana – prečeg ti nema brate! I sestro!
Silovanja u Kongu – sramota UN-a
Jeza me prođe
O Sudnjem danu i starim civilizacijama
Dobra je Bosna kakvi smo mi!
Malo elaboracije
Let's make money (Ekonomski hitmeni)
Ne spavaj na stomaku
Bojkotuj Coca-Colu, promijeni svijet!


Photobucket

Razgovor studenta i profesora o postojanju Boga
Uticaj riječi „Allah“ na ljude
Kader Abdolah – islamofob i lažov
Morska zvijezda
A good story about a king
Potpetice i kičma
Nošnja muslimanki u svijetu
Hvaljenoj uputi vjerni
Islam is so great and grand
Women – Queens of IslamJeste li?


BROJAČ POSJETA
226023

Powered by Blogger.ba