beats by dre cheap

Wow!

.
.
.
.

Umm Seleme, Poslanikova supruga, doživjela je sljedeće:
“Poslanik je bio u mojoj kući i rekao da niko ne ulazi. Najedanput sam čula kako Poslanik, s.a.v.a., plače. Ušla sam i vidjela Husejna u njegovom zagrljaju. Poslanik ga je milovao po čelu. Rekla sam: ‘Tako mi Boga, ja nisam primijetila kako je on ušao.’ Na to mi je Poslanik, s.a.v.a., rekao: ‘Upravo sad je Džibrail bio s nama. Pitao me je volim li ga i odgovorio sam mu da ga, od ovozemaljskih stvari, volim. Tada mi je rekao da će ga moj ummet ubiti na zemlji zvanoj Kerbela. Donio je s tog mjesta šaku zemlje i dao mi je.’”
.
.


 Izvor: Musnedu Ahmed, sv. 3, br. 13050; Medžme'u-z-zevaid, sv. 9, str. 301; El-Bidajetu ven-nihaje, sv. 6, str. 230; El-Mu'džemu-l-kebir, br. 2751 i 18320; Delailu-n-nubuvveh (Ebu Nu'ejm), br. 473. El-Albani je utvrdio vjerodostojnost ovog hadisa.
(Silsiletu-l-ehadisi-s-sahiheh, sv. 2, str. 484)

.
.

Sve na ovom svijetu prašina je
http://oneummah.blogger.ba
14/11/2013 14:04